November 29th, 2007

Молдавский Серебряный Век

Мамалыга лыга лыга
Мама лыга лыга мама
Мамалыга мамалыга лыга лыга
мама мама
лыга мама мама лыга
лыга лыгамама лыга
лыга мама
мама лыга
лыгы ма
ма лыга
лыга
лыгалыга мамалыга
мамалыга мамалыга
ла
малыга.